home | contact

Bieb Op School

Lezen is leuk en leerzaam. Lezen vergroot de woordenschat en het begripsvermogen, stimuleert de fantasie en brengt de kinderen kennis bij over vele onderwerpen.

Onze school heeft een Bibliotheek Op School, de zogenaamde BOS, gevestigd in een van de lokalen op de begane grond. Medewerkers zorgen samen met de leerkrachten en de leesmediaconsulent van de Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid (OBGZ) voor de
organisatie.

logo bos

Kinderen lezen en lenen hier samen met hun leerkracht onder schooltijd boeken, maar genieten ook van allerlei activiteiten, die het lezen promoten.

Via   Schoolwise   reserveren de kinderen boeken en met hun biebpasje kunnen ze ook boeken lenen in alle vestigingen van Bibliotheek Gelderland-Zuid. 

Op donderdagmiddag is de BOS ook ná schooltijd open. Dit houdt in dat de kinderen iedere donderdag tussen 15.00 en 15.30 uur zelfstandig, zonder leerkracht, naar de BOS mogen om boeken te zoeken en te lenen. Deze boeken mogen mee naar huis genomen worden. De kinderen mogen maximaal drie boeken in hun bezit hebben. Het boek/de boeken die ze op school hebben, meegeteld. In het geleende boek komt een bon. Hierop staat een datum: vóór deze datum moet het boek ingeleverd worden in de BOS.