home | contact

Activiteitenplein

Wat is het Activiteitenplein?

In het Activiteitenplein kunnen kinderen aansluitend op schooltijden terecht. Het is een gezamenlijke voorziening waarin de huidige Kinderhuiskamer en BSO (Buitenschoolse Opvang) opgenomen wordt. Na school vindt de start bij voorkeur plaats in één ruimte. Dit kan bijv. de aula van de school zijn. Hier kunnen kinderen wat eten en drinken. Vanuit deze 'inloopruimte' gaan kinderen naar de diverse activiteiten van het Activiteitenplein die in meerdere ruimtes van de Brede School plaatsvinden. Openingstijden, aard en omvang van activiteiten worden per Brede School op maat vastgesteld. Agogen van Tandem coördineren het Activiteitenplein.

Activiteiten voor alle kinderen van Hatert in Activiteitenplein De Boemerang
Kent u het Activiteitenplein De Boemerang al? Voor alle kinderen uit Hatert staan de deuren van het Activiteitenplein open! Ook als ze niet op de Brede School Hatert zitten.

Het doel van De Boemerang is om een leuke, maar ook leerzame ervaring voor kinderen van vier tot dertien jaar aan te bieden. In het nieuwe programma wordt gewerkt met verschillende thema's. Elk thema duurt zes tot acht weken. Hierin maken we kennis met elkaar, maar ook met verschillende culturen, sport, circus, muziek en het jongerenwerk in de buurt. Kortom, er is voor ieder kind een leuk aanbod.

 activiteiten.png

De activiteiten vinden plaats op de Boemerang bij ons in de school en op Basisschool de Klumpert. Kosten zijn €0,50 per keer. Dus voor het thema kennismaking is het maar €3,00! Een programmaboekje is te verkrijgen op school.

Wil je met een leuk thema aan de gang? Kom dan naar De Boemerang!

 

Contactpersonen:

Dianne Frederiks (Tandem, coördinator Activiteitenplein De Boemerang)

E-mail: d.frederiks@tandemwelzijn.nl

Sonja Jansen (Tandem, sociaal cultureel werkster Activiteitenplein De Boemerang)

E-mail: s.jansen@tandemwelzijn.nl

 

Adres en telefoonnummers:

Activiteitenplein De Boemerang in De Vossenburcht, tel:  06-19136151 Dr. Kuyperstraat 2/4 6535 TK Nijmegen.

Activiteitenplein De Boemerang naast De Klumpert,  tel: 024-3502859 Zijpendaalstraat 1a  6535 PS Nijmegen.