home | contact

Ontwikkeling

Wat hebben we in 2017-2018 gerealiseerd

 • Taal- spelling onderwijs:

De taal- spelling methode Staal is geborgd. Het hele jaar is er begeleiding van een externe geweest.

 • Begrijpend lezen:

Wij hebben ons georiƫnteerd op een nieuwe methodiek van begrijpend lezen onder begeleiding van een externe.

 • 1 stap verder met 1-zorgroute:
  Er worden groepsplannen na elk blok gemaakt voor rekenen en spelling. Ook is er een eerste aanzet voor het groepsplan gedrag gemaakt.        

 • WereldoriĆ«ntatie:

De methode DaVinci is verder ingevoerd onder begeleiding van externen.

 • Leefstijl en SCOL

SCOL is een leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling. In het schooljaar 2017-2018 is de SCOL twee keer afgenomen. De resultaten zijn in een teamvergadering besproken en de gedragsspecialist heeft met alle leerkrachten gesproken. Na elke afname zijn er handelingsplannen gemaakt.

 • Ouderbetrokkenheid 3.0:

Er zijn voor het eerst start gesprekken geweest met kind, ouders en leerkrachten.

 • ZML arrangement:

Ook dit schooljaar is er een gespecialiseerde onderwijsassistente aanwezig om met langzaam lerende leerlingen te werken. Dit gebeurde 5 ochtenden in de week

 

Waar gaan we aan werken in 2018-2019

 • Begrijpend lezen:
  Samen met basisschool de Vossenburcht gaan we met een expert kijken naar Close reading. Dit is een methodiek voor begrijpend lezen.

 • Taal- spelling onderwijs:
  De methode wordt geborgd. De begeleiding van een externe blijft.

 • 1 stap verder met 1 zorgroute:

Bureau Wolters gaat het team begeleiden om na elke toets periode nog beter te gaan analyseren.

 • VVE Plus:

De leerkrachten van de groepen 1-2 worden geschoold om de VVE kinderen nog beter te begeleiden. Dit doen zij samen met de collega's van Kinop Paradijs. Zij krijgen scholing van een externe.

 • TOS medium voorziening:

Het hele team wordt geschoold om kinderen met een TOS indicatie zo goed mogelijk te begeleiden.  

 • Ouderbetrokkenheid 3.0:

 • De startgesprekken gaan door in de 2e en 3e schoolweek. Op dat moment worden er een nieuw gesprek ingepland.

Het gebouw wordt op advies van kinderen, ouders en medewerkers aangepast.

 • Leefstijl en SCOL:
  Alle medewerkers volgen een opfrisstudiedag. De medewerkers die nog niet gecertificeerd zijn, volgen de opleiding.

logo schoolgids