home | contact

Praktisch

De schooltijden

 

Ochtend

Middag

Maandag

08.30-12.00

13.00-15.00

Dinsdag

08.30-12.00

13.00-15.00

Woensdag

08.30-12.15

 

Donderdag

08.30-12.00

13.00-15.00

Vrijdag

08.30-12.00

13.00-15.00

*Groep 1 en 2 hebben op vrijdagmiddag vrij. Onze schakelklas is voor kinderen uit groep 2 die hieraan mee willen doen. De schakelklas is op vrijdagmiddag.

De schoolregels
o Vijf minuten vóór het begin van de lessen gaat de zoemer. Uw kind loopt dan zelf of samen met u rustig naar de klas. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is?
o Stuur uw kind niet té vroeg naar school. Er is 's morgens vanaf 08.15 uur en 's middags vanaf 12.45 uur pleinwacht. Kinderen die veel te vroeg komen, sturen we terug naar huis.
o Te laat komen wordt gezien als verzuim. Bij herhaling wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
o De kinderen willen graag hun werkjes aan hun ouders laten zien. Doe dit als de school uitgaat! U kunt er dan rustig de tijd voor nemen.
o Rust en veiligheid zijn op school erg belangrijk. De kinderen mogen binnen niet rennen of schreeuwen.
o We willen op school voor ieder kind een prettig klimaat. Hierbij rekenen we ook de weg van en naar school! We treden streng op tegen agressie, pesten, dreigen en andere vormen van geweld. We willen graag dat ouders hun klachten direct melden.
o Er mogen geen honden in de school of op het schoolplein komen.
o Veel ouders brengen en halen hun kinderen, en soms hun vriendjes met de auto. Let goed op de veiligheid van alle kinderen. Dit kan door:
    o Zo te stoppen dat de kinderen in- en uitstappen aan de kant van de school.
    o Extra te letten op spelende en overstekende kinderen.
    o Niet bij de poort te parkeren, maar gebruik te maken van de parkeerplaatsen.
    o Niet dubbel te parkeren, maar gebruik maken van de parkeerplaatsen

Kijkje in de school: