home | contact

Visie

De Klumpert is een basisschool in het hart van Hatert. Een kleurrijke wijk waar we trots op zijn. Kinderen zijn verschillend en daarom hebben wij als schoolteam oog voor alle kinderen en zicht op de eigen ontwikkeling van elk kind. Onze samenleving is ingewikkeld geworden. Reden te meer om alle kinderen daar goed op voor te bereiden. Dat doen we door veel aandacht te besteden aan taal, lezen en rekenen. Dat blijven ook in de huidige tijd immers belangrijke vakken. Maar we leren kinderen ook hoe ze goed en prettig met elkaar om kunnen gaan. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek staan uiteraard ook op onze roosters. Op een manier die kinderen aanspreekt. Hierdoor begrijpen de kinderen beter hoe de wereld in elkaar zit. Voor spel en spelen, bewegen, tekenen en andere creatieve vakken is natuurlijk ook aandacht bij ons op school. Opgroeien gaat niet vanzelf. Daar hebben alle kinderen hulp bij nodig. Die bieden wij als school. Maar dat doen we niet alleen. We werken daarbij samen met kinderen én ouders en met andere instanties. Juist in het kader van de Brede School Hatert. Voor alle kinderen geldt dat we er uit willen halen wat er in zit. Daar zijn we op gericht. Maar daar hebben ouders en kinderen zelf ook een belangrijke rol in. Zelfverantwoordelijkheid, passend bij de leeftijd en de mogelijkheden van het kind, willen we mee helpen ontwikkelen. Voor nu en later is dat immers van groot belang. We willen dat alle kinderen, ouders en medewerkers zich welkom voelen op school. Zo is De Klumpert een plek waar iedereen graag wil zijn. Daar zorgen wij samen voor, elke dag weer.nouk

Op De Klumpert leren, werken en leven we vanuit de volgende belangrijke uitgangspunten: 

• We doen het echt samen
• We gaan met elkaar om vanuit respect.
• We zorgen er voor dat het veilig is.
• We zijn duidelijk.
• We hebben een positieve kijk op het leven.
• We leveren kwaliteit.

De uitgangspunten staan uitgebreid toegelicht in onze schoolgids.