home | contact

Zorg

Bij leerlingenzorg op De Klumpert denken wij vooral aan het verzorgen van onderwijs op maat voor elke leerling. Om dit te kunnen realiseren is het van belang om goed zicht te krijgen en te behouden op het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit doet de leerkracht onder andere door gesprekken te voeren, goed te observeren en toetsen af te nemen. Aan de hand van deze gegevens stemt de leerkracht, in overleg met de Intern Begeleider, af op de verschillen tussen kinderen. Dit om er voor te zorgen dat alle kinderen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Deze verschillen kunnen uiteenlopen van tempo- en niveauverschillen tot het hanteren van verschillende leerwegen. 

Op het moment dat we vaststellen dat een kind onvoldoende groei doormaakt of een achterstand dreigt op te lopen, neemt de leerkracht, in samenspraak met de intern begeleider, contact met de ouders op. Gezamenlijk zullen we dan kijken hoe we het kind het beste kunnen begeleiden en stellen eventueel een handelingsplan op. In dit plan spreken we af op welke manier we een kind gaan begeleiden. Na een vooraf afgesproken tijdsperiode evalueren we met elkaar of de geboden aanpak effect heeft gehad en wat een eventueel vervolg kan zijn. Dit gaat overigens allemaal in samenwerking met de ouders die elk individueel plan van een handtekening moeten voorzien. Soms is het nodig om externe specialisten te raadplegen.

Op De Klumpert werken we bijvoorbeeld nauw samen met:
• Het Brede School OndersteuningsTeam
• Schoolmaatschappelijk werk
• De GGD
• Ambulante diensten van de verschillende speciale (basis) scholen.

 Meer informatie hierover is te vinden in het School Ondersteunings Profiel.