home | contact

Ouders

We streven ernaar de ouders optimaal bij het onderwijs van hun kind te betrekken. Hierbij proberen we het evenwicht te bewaken tussen de behoefte van de school om ouders bij het onderwijs te betrekken en de behoefte van ouders om erbij betrokken te worden. Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk en bevordert een goede samenwerking tussen school en thuis. Ouders kunnen de leerkrachten en schoolleiding aanspreken en indien nodig wordt er een afspraak gepland. 

Wij onderhouden contacten met de ouders via:

  • Het bulletin
  • Ouderavonden
  • Inloopdagen/avonden
  • Rapportavonden
  • De medezeggenschapraad
  • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
  • De oudercomit√©
     

Gesprek met groepsleerkracht of directeur
Voor een gesprek met de leerkracht kunt u na schooltijd even langskomen of een afspraak maken. Als u dat wilt komen we ook bij u thuis. Voor een gesprek met de directeur, Yvonne Omvlee, kunt u 's ochtends en 's middags voor schooltijd terecht en natuurlijk op afspraak. Het kan ook voorkomen dat wij u voor een gesprek uitnodigen. Dat gesprek kan zowel op school als bij u thuis plaatsvinden. 

Groepsouders
Per groep worden ieder jaar 2 groepsouders gezocht.
Regelmatig komen de groepsouders met de groepsleerkracht bij elkaar. Tijdens hun eerste bijeenkomst wordt vastgelegd op welke momenten - verspreid in het jaar - er met elkaar overlegd wordt. Tevens kan alvast globaal het jaarschema doorgenomen worden: welke extra activiteiten komen in welke periode aan de orde. Welke klussen en taken er gedaan worden is per groep zo verschillend, dat een totaal overzicht niet te geven is. Te denken valt o.a. aan: carnavalsfeest, verjaardag leerkracht, Kerstmis, Sinterklaas, excursies, besteding activiteitengelden. Eén van de groepsouders woont de OC-vergaderingen bij.