home | contact

Ouderbeleid

Ouderavonden per groep
In de loop van het schooljaar wordt u op verschillende momenten op school verwacht om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Hieronder staat aangegeven wanneer u deze gesprekken jaarlijks kunt verwachten. 

september

Informatieavond per groep

oktober

Kennismakingsgesprek voor groep 1 tot en met 8

Januari

Rapportgesprek en definitief advies voortgezet onderwijs groep 8

februari

Rapportgesprek groep 1 t/m 7

januari

Adviesgesprekken groep 8: de ouders en kinderen van groep 8 krijgen hun advies voor het voortgezet onderwijs te horen in een gesprek

juni

 

Rapportgesprek groep 1 t/m 7

De ouders van groep 7 krijgen in dit gesprek het voorlopig advies te horen

Let op: Aan alle gesprekken bent u verplicht deel te nemen!

Ouderbijdrage
In Nederland is het basisonderwijs gratis. De overheid geeft voldoende subsidie om het onderwijs goed te verzorgen. Er worden echter géén financiën ter beschikking gesteld voor allerlei extra activiteiten voor de kinderen en dat kopje koffie voor de helpende ouders. Dit geld moet dus ergens anders vandaan komen. Om de extra activiteiten te kunnen uitvoeren, vraagt het oudercomité een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00 per kind. In het bulletin kunt u lezen wanneer u uw bijdrage kunt betalen. U kunt het ook overmaken op banknummer: NL41 RABO 0137 8197 30 t.n.v. OC de Klumpert.

Groepsouders
Elk jaar heeft iedere groep maximaal twee groepsouders. Deze zijn voor onze school van groot belang. Ze ondersteunen de leerkracht bij activiteiten zoals: Sinterklaas, excursies, verjaardag van de leerkracht e.d. In het oudercomité zijn alle groepen vertegenwoordigd door één van de twee groepsouders. Dit is steeds dezelfde groepsouder. Samen met de groepsouders zorgen we ervoor dat de betrokkenheid tussen ouders en school goed blijft. Door hun inbreng weten we wat er onder ouders leeft en hebben we meer mogelijkheden voor het organiseren van leerzame en leuke activiteiten. Behalve de activiteiten voor de eigen groep zijn er ook groepsoverstijgende werkzaamheden. Dit gebeurt in werkgroepen.

Momenteel zijn er onder andere de volgende werkgroepen:
- Versieren van de school
- Innen van de ouderbijdrage
- Luizenkammen
- Sinterklaas, kerst, carnaval en pasen
- Schoolfoto's
- Avondvierdaagse
- Gezonde fitte weken
- Afsluiting Brede School