home | contact

TOS

Steeds vaker gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) naar een gewone basisschool. Op de Klumpert zitten meerdere leerlingen met een TOS.  Kentalis biedt  ondersteuning aan het team en de TOS-leerlingen van de Klumpert. Samen zorgen we er voor dat de TOS-leerlingen de lessen goed kunnen volgen. We noemen dit een medium voorziening.

 

Wat is TOS?

Vijf tot zeven procent van alle mensen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS is een neurologische ontwikkelingsstoornis van genetische oorsprong. Kinderen met een TOS hebben veel moeite met het leren van taal. De taalproblemen verschillen per kind en leeftijd. Het is voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen erg belangrijk dat deze kinderen op school de juiste ondersteuning krijgen. Hoeveel ondersteuning het kind krijgt, hangt af van de onderwijsbehoeften van de leerling en de vragen van de school.

Wat is een medium voorziening?

Met een aantal basisscholen werkt Kentalis intensief samen. Eén van die bassischolen is de Klumpert. Op deze school zitten meerdere kinderen met een TOS. De leerkrachten van de Klumpert volgen scholing en worden begeleid door de ambulant dienstverlener van Kentalis en de TOS-intern begeleider. Zo wordt veel kennis over TOS en de ondersteuning van de TOS- leerlingen opgedaan. Ook ouders worden geïnformeerd over TOS. We noemen dit een TOS medium voorziening.

Alle leerlingen profiteren mee

De ervaring is dat niet alleen de leerlingen met een TOS profiteren van een medium voorziening. Omdat de ondersteuning zoveel mogelijk in de klas gegeven wordt, betekent dit profijt voor alle leerlingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de visuele ondersteuning en de specifieke communicatie.

 De Klumpert biedt een enthousiast en kundig team met expertise op het gebied van taalontwikkeling, passend onderwijs waarbij tegemoet wordt gekomen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen, extra ondersteuning in de klas en de mogelijkheid voor logopedie in ons gebouw.